Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

just bosch

De verzoeki​ng - het geheim van Jheronimus Bosch

In juni 2021 verschijnt ‘De verzoeking– Het geheim van Jheronimus Bosch’. 

Een historische roman over de seer vermaerd schilder . 

De titel van het verhaal verwijst naar 'De verzoeking van Antonius abt'. 

Een schilderij dat Bosch verbindt met hoge kringen : het huis Habsburg en Bourgondië.

Een nieuwe kijk op Jeroen Bosch

Is nog niet alles gezegd en geschreven over de bekende Bossche schilder? Ja en nee. Er is nog heel veel onbekend over zijn leven en persoon. In de archieven zijn slechts snippers informatie over zijn leven te vinden. Biografen beperken zich vaak tot het herschrijven van wat al bekend is. In romans wordt hij niet zelden afgeschilderd als een duistere figuur, die het hield met ketterse bewegingen en satanische sektes. 

‘De verzoeking’ poogt het beeld te corrigeren. Het resultaat: een Jeroen Bosch van vlees en bloed. Een hardwerkende schilder, zelfstandig ondernemer, ondanks zijn succes en status in Den Bosch kwetsbaar in de chaos van zijn tijd. Maar ook een mens die wordt gekweld door persoonlijke gevoelens van schuld waardoor hij intens bezig is met geloof en angst, hoop en twijfel, verleiding en verlossing, hemel en hel.

´De verzoeking´ is fictie, maar op basis van een uitgebreide studie naar het leven van de schilder en van de sociale en culturele context waarin hij moest zien te overleven. Het begin van de zestiende eeuw werd getekend door maatschappelijke onrust, ziekte, onderdrukking en oorlogsgeweld, maar ook door grensverleggende wetenschappelijke en geografische ontdekkingen. Normen en waarden stonden op de helling, het traditionele standenmaatschappij kantelde. Bosch moest voortdurend balanceren tussen traditie en actualiteit, kennis en geloof, schikken en protesteren.


Het verhaal

In 1508 maakt Jeroen van Aken een reis van Den Bosch naar Gent en Mechelen. Noodgedwongen, want ingegeven door geldnood. Hij wil op audiëntie bij de Habsburgse regentes Margaretha van Oostenrijk om zijn zaak te bepleiten. De reis brengt hem in contact met een bont gezelschap passanten die op zoek zijn naar geluk en profijt of op vlucht zijn voor de wet. Dit biedt een tableau van de samenleving in de Middeleeuwen: een bonte mengelmoes van standen en subculturen. De lezer wordt mee op pad genomen en schuift aan bij gesprekken en belevenissen. Er wordt veel gepraat en gedacht, maar vooral veel gedaan. Dood, ongeluk, tegenslag en humor zijn nooit ver weg. 

Door deze reis wordt hij ook geconfronteerd met een pijnlijke misstap uit het verleden, die het einde van zijn goede naam en succes kan betekenen en hem vervult met zorg om zijn zielenheil. Zijn geheim.

De verzoeking is opgebouwd uit twee elkaar kruisende verhalen. De ene lijn beschrijft de tocht van Bosch naar Gent en Mechelen vice versa. De andere lijn wordt gevormd door het verhaal van Jhorine, kamermeisje aan het hof van Margaretha van Oostenrijk. Ze is getuige van turbulente en vaak tragische ontwikkelingen, waaronder het overlijden van Margaretha van Oostenrijk. Jhorine schenkt de regentes een schilderij van Bosch: de temptatie van Antonius abt. 

Beide verhalen komen samen bij een ontmoeting in Mechelen tussen de schilder en het kamermeisje.

Informatie​ algemeen

Titel De verzoeking – het geheim van Jheronimus Bosch

Auteur Piet van den Boom

Genre: historische roman

Taal: Nederlands

Omvang 304 pagina’s incl woordenlijst en inhoudsopgave

Uitgeverij prfct

Druk Pumbo.nl

Prijs Boek: €20 excl verzending

Online boekenbestellen.nl

Boekhandel, bibliotheek en pers: bestel kosteloos een digitaal beoordelingsexemplaar

Leesclub: mail voor speciaal arrangement: [email protected] 

0