Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

no Redundancy, just prfct 

prfct is de naam


prfct is geen bedrijf of product, het is een idee, een ruimte waarin ik iets van mijn werk kan laten zijn & zien.

boeken, verhalen, gedichten, hersenspinsels, plaatjes en praatjes.

prfct is ook de naam van de uitgeverij die ik vorm wil geven: 

een plaats om samen met anderen verhalen te maken & uit te geven.

prfct is een droom, een metafoor, meer niet

  

Piet van den boom


COMMUNICAT

Alle communicatie heeft een doel, zelfs de kat weet dat

Miepje, onze kat, kan miauwen en krabbelen maar niet praten of schrijven.

Ze heeft een beperkt vocabulaire maar dat weet ze op wel twintig manieren in te zetten: smekend, verontwaardigd, verleidelijk, ongeduldig.

Daarnaast zet ze ook een heel repertoire 'nonverbaal' gedrag neer om iets gedaan te krijgen.

Want dat is haar drijfveer: ervoor zorgen dat wij iets doen wat zij graag wil.

Ook wij communiceren niet zo maar: we doet het altijd om iets gedaan te krijgen.

Je moet initiatief nemen, duidelijk maken dat je iets wil en wat je wil.

Anders kun je uren lang gaan liggen wachten op de vensterbank op betere tijden.

Schrijven is in zekere zin communicatie

Maar het is een eenzijdige activiteit. 

Ik schrijf woorden op met de intentie dat een ander die gaat lezen en begrijpen. 

De letters verschijnen op papier of op een beeldscherm. Jij herkent de letters, begrijpt de woorden en je brein gaat ermee aan de slag. 

In een letter is alle emotie zoek. Maar een woord kan ons ontroeren, boos maken, geruststellen, leren.

Wat wil ik ermee bereiken?

Belangrijker is de vraag: ga ik er iets mee bereiken? 

Kennisoverdracht? Plezier? Spanning? Gevoel opwekken of delen? Contact, interactie? 

Ik weet het niet. Het antwoord wordt gegeven door jou, de lezer. 

Waarom kies je een verhaal, een gedicht, een boek? 

Als het je niet zint, lees je het dan toch?

Waarom ik schrijf.

Misschien is het belangrijkste motief om te schrijven: het avontuur om een verhaal te zien ontstaan. 

Soms vergeet je daarbij de lezer even uit het oog.

Waarom verhalen?

Sto​ries are stro​nger than facts. Met verhalen deel je niet informatie maar ook emotie . 

Een verhaal kan complexe onderwerpen begrijpelijk en concreet maken. 

Een goed verhaal blijft beter hangen, wordt gedeeld met anderen. 

Zeker bij veranderingen, want die veroorzaken onrust: hoop, spanning of bezorgdheid. 

Wil je iets bereiken: vertel een verhaal, componeer een lied, schrijf een gedicht.

Schrijven dus, lekker eenzijdig!

 

VERtel & Deel

Nog even terug naar PRFCT. 

Met een modern lelijk woord kun je het een platform noemen voor mensen die schrijven, hun werk willen uitgeven, in contact willen komen met een publiek. 

Ik heb ervaren hoe ingewikkeld het is om steeds voor gesloten deuren en ramen te staan met je mooie verhaal. 

Ben ik dan de enige die er iets in ziet? 

Wat doe ik goed en wat verkeerd (want de anderen doen het op hun manier goed, uiteraard). 

Herkenbaar? Laten we contact zoeken met elkaar. 

Niet om te mopperen en te klagen, want daar heb je anderen niet nodig. 

Wel om samen op zoek te gaan naar creatieve ideeën, zoals een brug waarmee je een rivier of moeras kunt oversteken. 

Het contact kan online, dan speelt tijd en afstand geen rol. 

Bij elkaar komen is pas verrijkend als je een beetje weet wat je met elkaar kunt en wil doen.